Училище в облака с Google Workspace за образованието

Облачната платформа Google Workspace for Education дава значителни възможности за иновации в образованието – както по отношение на методите на преподаване и оценяване, така и за управлението на административните процеси и общуването с родителите.

Google Workspace for Education Fundamentals е безплатна платформа за образованието, която се използва от над 600 училища и детски градини в България. Ресурсите и инструментите ѝ са широко приложими и могат да бъдат използвани лесно и бързо.

Когато облачната платформа е активирана на собствен домейн на организацията, тя осигурява хранилище за документи и учебно съдържание, гарантирана защита на поверителна информация и условия за етичната работа с лични данни на ученици, учители и родители. Това позволява създаването на електронни профили в домейна на организацията (от типа име@организация.edu – напр. ivanka.ivanova@ou-ivan-vazov.edu).

Проверете дали вашата организация отговаря на условията за ползване на Google Workspace за образованието.

Google Workspace for Education Fundamentals дава възможност за синхронно/асинхронно обучение от разстояние чрез:

 • създаване на виртуални класни стаи с възможност за споделяне на съдържание;

 • възможност за осъществяване на видео връзка;

 • система за онлайн тестване на знанията;

 • система за генериране на отчетност за ежедневната активност;

 • система за комуникация чрез електронна поща/чат канал;

Google Workspace for Education е официално призната платформа и отговаря напълно на изискванията на Министерство на образованието и науката!

Научете повече

Лесни, гъвкави и сигурни инструменти за Вашето училище –
Google Workspace for Education

Изберете от Google Workspace плановете, подходящ за Вашата организация. Използвайте гъвкави и сигурни инструменти безплатно с Education Fundamentals или добавете разширените възможности, от които се нуждаете, с Education Standard, Teaching and Learning Upgrade или Education Plus.

Всеки план включва:

Изберете най-подходящия за Вашата организация от Google Workspace for Education плановете:

Поискайте 60 дни безплатен тест на платените планове!

Техническа подкрепа за администратори

КАКВО ВКЛЮЧВА:

 • Обучение за двама администратори;
 • Техническа подкрепа от страна на Центъра за срока на договора;
 • Преглед на облачната ви платформа и препоръки за подобряването ѝ.

Образователна поредица

за Google for Education

Защо да изберете Google Workspace за образованието:

Лесен за употреба

Настройката и управлението не са сложни и приложенията са адаптивни спрямо динамичната работа в клас. Учителите и учениците бързо и лесно научават как се работи с Google Workspace за образованието.

Достъпен и сигурен

Платформата е безплатна за училища и е изцяло на български език. Съответства на новата GDPR директива и предоставя най-висока степен на сигурност за всички данни.

Гъвкав и удобен

Работете навсякъде, по всяко време и на всяко устройство с Google Workspace за образованието. Инструментите насърчават сътрудничество, креативност и критическо мислене.

Въздействащ и полезен

Преподавателите могат да дават незабавна обратна връзка и да следят напредъка на учениците. Google Workspace за образованието помага на учителите да правят това, което могат най-добре: да преподават.

Достъп навсякъде, по всяко време

Чрез Google Workspace for Education потребителите имат достъп от всяко устройство, по всяко време, до всички свои документи, презентации, проекти. В контекста на училището това включва тестове, учебни задания, домашни работи и др.

Въвеждането на платформата е предпоставка за развиване на иновативни практики в управлението и учебната дейност, както и за значителни икономии на инвестиции в оборудване, инфраструктура и поддръжка на техника в училищата.

Последвайте канала ни “Училище в облака” в YouTube

Ще намерите онлайн инструкции за използване различните приложения в Google Workspace, както и полезни уебинари

ВЪЗМОЖНИ ИНОВАЦИИ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА GOOGLE WORKSPACE:

 • Организация на качествено обучение от разстояния – от А до Я;

 • Разпространение на документи без необходимост от печат или изтегляне на личния компютър;

 • Организиране на събития, съобразени с календарите на участниците, и своевременното им информиране;

 • Вътрешна и външна комуникация, пълна мобилност;

 • Процедури и занятия БЕЗ хартия

 • Сигурно място за съхранение на информация и пълни права над нея;

 • Облекчен обмен на информация между училищното ръководство и учителите, учениците и родителите;

 • Осигуряване на единен и прост достъп до документация и електронно учебно съдържание;

 • Развиване на умения в използването на дигитални устройства от учениците с образователна цел;

 • Контрол на устройствата за онлайн игри, чат-разговори и други приложения;

И ОЩЕ…

Внедряването на Google Workspace в училище създава условия за реализиране на допълнителни иновации като

 • въвеждане на образователен модел “Едно към едно” (1:1);

 • въвеждане на виртуална и добавена реалност в учебна среда;

 • проектно базирано обучение.

Къде може да се иновира?

 • Управление на учили- щето и организация на процесите;

 • Учебна среда;

 • Методи на преподаване;

 • Учебно съдържание.

Какви са нужните ресурси

 • Наличие на домейн, който е собственост на училището;

 • Наличие на мотивиран екип, който да води промяната.

Целеви групи на промяната

 • Педагогически и непедагогически специалисти в училището;

 • Ученици;

 • Родители.

Някои изисквания към средата

 • Повсеместен достъп до интернет (вкл. възможност за достъп чрез личните устройства на учителите и учениците).

НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯТА

 

 • Ако в училището все още няма активирана облачна платформа, първата стъпка касае избор на такава и активирането ѝ към домейн на училището.

 • Създаване на профили за ръководството, администрацията, учителите, както и на ученици в домейна на училището.

 • Проучване на готовността на педагогическия и непедагогическия персонал за работа в облачна платформа, планиране и провеждане на обучения на специалистите – съобразно техните умения и нужди.

 • Осигуряване на среда за лесен и бърз достъп до училищната документация, информация.

 • Определяне на правилата за достъп и споделяне на информация, създаване и прилагане на вътрешна нормативна уредба за работа в облака.

 • Постепенно заместване на хартиения документооборот и старите форми на обмен на информация с новите, определени с нормативната уредба.

Запитване за Google Workspace for Education

7 + 4 =