Проект

Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища

MONTECH

 

Проектът MonTech насърчава социалното приобщаване и равнопоставеността в мултикултурните училища в Европа чрез иновативни и ангажиращи дейности, основани на нов подход, който съчетава метода на Монтесори с авангардно творческо прилагане на технологиите (дигитални и аналогови).

https://montessoritech.eu/

Проектът работи, за да насърчи социалното включване на деца с бежански, мигрантски или малцинствен произход в тяхната училищна среда.

Цели:

1. Да бъдат подкрепени учителите, преподаващи в мултикултурни училища, за повишаване на тяхната ефективност чрез прилагане на дейности, вдъхновени от нов подход (Монтесори + Творчески технологии).

2. Измеримо повишаване на образователните постижения на децата и учениците.

За кого е подходящ:

 • Детски градини (ДГ);
 • Основни училища (ОУ);
 • Прогимназиална степен (6-12 годишни ученици);
 • За ДГ и училища, които имат STEM центрове, както и за такива, които нямат, но искат да имат;

През ноември 2023 в Митилини се проведе финалната конференция по проект MONTECH

Action Synergy и партньори от 5 държави бяха в Лесбос през ноември миналата година, за да проучат въпроси като: ‘Ако Мария Монтесори беше жива днес, как щеше да използва технологиите в класната стая?’. В 6-то основно училище в Митилини бяха организирани работилници с повече от 50 деца. А на следващия ден се проведе конференция в Търговската камара на Лесбос, за да се представят резултатите от проекта на учители и заинтересовани страни.

Партньори по проекта:

 • Център за творческо обучение (България)
 • Университет на Жирона (Испания)
 • Екшън синерджи (Гърция)
 • ELORIS (Гърция)
 • Културен комплекс Монтесори Палау (Испания)
 • Регионално управление на образованието Каршияка (Измир, Турция)
 • Уотърпарк Монтесори Интернешънъл (Ирландия)
 • Техническа гимназия „Константин Янкулеску“ (Кърча, Румъния)

Училища/ организации, които са се включили
в проекта до сега:

Проектът “Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища” (MonTech) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No 621461-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.