НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА

ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И РАННОТО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 27 – 28 април 2023 г.

 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

Акценти в програмата:

 • Споделяне на добри практики – STEАM, проектно базирано обучение, Монтесори и креативни технологии за холистично предучилищно образование;
 • FIRST LEGO League Discover – практическо STEАМ обучение в детската градина;
 • STEAM пространство в детската градина – функционалност и възможности;
 • Иновативни подходи за приобщаващо образование;
 • От детска градина на училище – училищна готовност, адаптация и приемственост между предучилищното и ранно училищното образование;
 • Игровия подход в професионалното развитие на учителите;
 • Ефективно управление на административните процеси чрез дигитални технологии;
 • Политики, стратегии и добри практики на Общински администрации в сферата на предучилищното образование.

ЛЕКТОРИ

Тулия Уршиц 

STEM учител и дидактически координатор
в
Liceo Steam International в Болоня и в Роверето

Тулия си сътрудничи с CampuStore Academy, където обучава ученици и учители да използват образователна роботика в учебната програма като инструмент за подобряване на методологията на преподаване и повишаване на резултатите от обучението. 

Очаквайте скоро всички лектори!

ПОДРОБНА ПРОГРАМА

Ден 1, 27 април

     Работен език: BG

08:30 – 09:30  Регистрация на участниците 
09:30 – 09:45  Официално откриване: Таня Христова, кмет на Община Габрово
09:45 – 10:10  Приоритети и акценти в предучилищното образование – Ваня Георгиева, държавен експерт по предучилищно образование към Министерството на образованието и науката
10:10 – 10:20 Приветствие и анонс – Таня Предова, Дирекция “Приобщаващо образование” към Министерството на образованието и науката
10:20 – 11:00

FIRST LEGO League Discover – практическо STEМ обучение за най-малките –  панелна дискусия с участници в сезон “Суперсили” през 2022-2023 г.: ДГ “Детелина”, гр. Русе, ДГ “Радост”, гр. Калофер; ДГ “Здравец”, гр. Русе

Модератор: Таня Тодорова, началник отдел “Образование, спорт и младежки дейности”, Община Русе

11:00 – 11:30  Кафе пауза
11:30 – 11:50  Как да говорим с децата за климатичните промени? – презентация на Маги Малеева, Wind of Change
11:50 – 12:30

Добри примери в прилагането на STEAM решения в детската градина – панелна дискусия с участието на ДГ “Слънце”, гр. Монтана, ДГ “Майчина грижа”, гр. Пловдив, ДГ “Младост”, гр. Габрово и ЧДГ “Доверие”, гр. София

Модератор: Валентина Венкова, Център за творческо обучение

12:30 – 13:10

Методът Монтесори и креативните технологии за холистично образование – панелна дискусия с участието на ДГ “Майчина грижа”, гр. Пловдив, ДГ 134 “Любопитко”, гр. София и СУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Пловдив

Модератор: Росица Алексиева, директор ДГ 50 “Зайчето Куики”, гр. София

13:10 – 14:40 Обяд
14:40 – 15:10 Социално и емоционално образование и благополучие в детската градина и началното училище – презентация на Гергана Маркова, Институт АДЛЕР
15:10 – 15:50

Приемственост между предучилищното и ранното училищно образование: адаптация на децата в училище – панелна дискусия с участието на ОУ “Неофит Рилски” и ДГ “Мечо Пух”, гр. Габрово

Модератор: Десислава Дочева, педагогически съветник в ДГ 38 “Маргаритка”, гр. Варна

15:50 – 16:30

Работа с деца със СОП чрез креативни или иновативни подходи – презентации с участието на специалисти от ЦПЛР Логопедичен център – Варна и Сдружение “Дете и пространство”.

16:30 – 17:00 Закриване ден 1 и кафе с нетуъркинг

Ден 2, 28 април

08:00 – 9:00  Регистрация
09:00 – 09:45 Политики, стратегии и добри практики на Общински администрации в в предучилищното образование – панелна дискусия с участието на образователни експерти от Общини;

Модератор: Александър Ангелов, Център за творческо обучение

09:45 – 10:30  Учене чрез игра –  специален гост Тулия Уршиц, STEM учител и дидактичен координатор в Liceo Steam International (Болоня и Роверето); обучител на учители по внедряване на образователна роботика, включително за работа с деца със СОП; ангажирана в проекти на ЕС свързани с включването на STEM в методите на преподаване и преодоляване на разликата между половете; образователен ментор при IMPACT Ed Tech Project; от 2013 – посланик на Италия за проекта Scientix. 
10:30 – 11:00  Кафе пауза
11:00 – 11:45  STEAM пространство в детската градина – функционалност и възможности – панелна дискусия с участието на ДГ “Пинокио”, гр. Русе; ДГ “Калина”, гр. Трявна; архитект Галя Славова, Мартин Ангелов, управител на “от Марс”;

Модератор: Валентина Венкова, Център за творческо обучение

11:45 – 12:30 Облачни платформи и технологии в детската градина и началното образование. Въвеждане на нови организационни модели в административните процеси – споделяне на добри практики от детски градини и училища.

Модератор: Станислав Христов, Център за творческо обучение

12:30 – 13:15 Ключови педагогически компетентности за ефективно приложение на подхода “Учене чрез игра” – дискусия с участието на ДГ “Българче”, гр. Перник, ОУ Граф Н. Игнатиев, с. Граф Игнатиево и ДГ 38 “Маргаритка”, гр. Варна

Модератор: Валентина Венкова, Център за творческо обучение

13:15 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Остават:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Такси участие:

 • 100 лв. / 1 участник

 • 180 лв. / 2 участници

 • 240 лв. / 3 участници

 • 300 лв. / 4 участници

Такса участие на човек включва:

 • кафе паузи (ден 1 и ден 2); 
 • обяд (ден 1); 
 • сертификат за участие;
 • конферентни материали.

Повече за настаняване в гр. Габрово ще намерите тук.

Патньори

Община Габрово е официален партньор на конференцията;

 

Организатор

От 2008 г. Център за творческо обучение работи активно в областта на образователната трансформация, за положителна промяна в българската образователна среда.

Мисията на Центъра е да подобри образователния контекст в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители, младежки инициативи и проекти.

Регистрирайте се тук