Проект

Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM

NGSS

 

Проектът NGSS има за цел да популяризира STEAM подхода в предучилищен и начален етап на образование. Чрез този проект ще бъде разработен нов подход, който да обедини интерактивни подходи за обучение (драма, учене чрез игра, спорт и др.) с развиването на социалните и емоционалните умения едновременно с когнитивните. Основният фокус ще бъде върху стимулирането и ранното развитие на следните четири умения: комуникация, критично мислене, сътрудничество и творчество.

https://ngss.erasmus.site

Цели:

 1. Повишаване квалификацията на учителите чрез международни обучения за ефективно преподаване на концепции в областта на науките и изкуствата в предучилищно и начално образование, така че да се насърчи у децата креативността, критичното мислене и уменията за решаване на проблеми;
 2. Комбиниране на интердисциплинарни подходи за създаване на цялостна стратегия за привлекателно и достъпно преподаване на научни дисциплини на деца с различен произход и възможности;
 3. Изготвяне на STEAM помагала и наръчници за учители и ученици.

Дейности

Първото международно обучение за учители се проведе между 21-25 февруари 2022г. в гр.Ретимно, о. Крит. Домакин беше Отдела за предучилищно образование на Критския университет.

Учителите имаха възможност да научат повече за петте STEAM модули: Дизайнерско мислене, 3-стъпков урок по Монтесори, Учене чрез изследване, Проблемно-базирано обучение и SCAMPER. Участниците посетиха училища, където да видят тези методи в действие, както и да изготвят собствен урочен план, който да тестват в класните стаи. След завръщането си в България нашите учители споделиха, че вече имат идеи как да приложат наученото в своите занимания в детската градина или училище.

Между 10 и 14 октомври се проведе второто международно обучение в гр. Жешов, Полша. Домакините от Danmar Computers предоставиха на участниците възможността да посетят местно училище, в което да наблюдават проекто-базирани уроци, да обменят опит с местните учители и да се вдъхновят за свой урок, който да тестват в клас.

Също така, бе организирано посещение в Техническия университет, където научихме повече как се управляват таланти и как виртуалната реалност прави химията и биологията достъпни, интерактивни и ангажиращи.

На 26 и 27 октомври 2023 г. в Истанбул, в областния център по науки в район Ускюдар https://www.bilimuskudar.org/, се проведе международната конференция „Добри практики за приобщаващо STEAM образование“ с участието на лектори, образователни експерти и учители от Турция, България, Гърция, Литва, Полша и Румъния.

Конференцията беше заключително събитие за проекта NGSS. Мина Кънчева от Детска градина „Мирослава“ в Пловдив представи своята работа по проекта, а Калина Даскалова от ОУ „Васил Петлешков“ – Пловдив и Мария Карабалиева от ОУ „Алеко Константинов“ – Харманли проведоха музикална работилница в паралелните сесии.

Форумът беше предшестван от интензивна 2-дневна програма за обмяна на опит и добри педагогически практики по STEAM образование.

Резултати от проекта NGSS

 

Учебно помагало за учители NGSS 2023

Помагалото съдържа информация за5 метода за STEAM образование, подбрани и популяризирани от партньорите в проекта NGSS (Дизайнерско мислене, Учене чрез изследване, Проблемно-базирано учене, SCAMPER, Тристъпков урок по Монтесори).

В допълнение към по-ранните версии, които бяха публикувани, това помагало включва и глава, посветена на Оценяването на резултатите от обучението чрез STEAM дейности.

Свалете ресурса

Учебно помагало за ученици NGSS 2023

Помагалото се състои от 3 раздела с интердисциплинарни дейности за STEAM обучение. Разделите са подходящи за работа с ученици на различна възраст (указана в помагалото). Педагозите могат да използват включените в него материали в работата си с децата и учениците, или за извънкласни дейности. Помагалото е подходящо и за приобщаване на родителите чрез включването им в STEAM дейности.

Свалете ресурса

Методи за STEAM обучение – сборник 2022

По-ранна версия на Учебното помагало за учители с включени примерни учебни занятия.

Свалете ресурса

Образователна платформа AuReSSEL

Регистрирайте се и преминете през обучителните модули, представящи 5-те метода за STEAM образование, подбрани и популяризирани от партньорите в проекта NGSS (Дизайнерско мислене, Учене чрез изследване, Проблемно-базирано учене, SCAMPER, Тристъпков урок по Монтесори).

Модулите съдържат примерни учебни занятия, които помагат за по-доброто разбиране на подбраните STEAM методи.

NGSS Концептуална рамка 2021

Тази Концептуална рамка на проекта съдържа обобщените резултати от изследванията на образователния контекст и нуждите на педагозите в страните-партньори. Данните за изготвянето на този документ са събрани през 2021 г. чрез изследване на публикации и провеждане на фокус-групи.

Свалете доклада

NGSS Focus Groups Bulgaria Report 2021

Доклад за образователния контекст и нуждите на педагозите в България, изготвен през 2021 г. (на английски език)

Свалете доклада

Препоръки за образователни политики: “Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM”

Създаването на Препоръки за образователни политики за обучение по STEM + изкуства, изработени с участието на учители, преподаватели, STEM & STEAM професионалисти и заинтересовани страни от всички държави – беше последната стъпка в проекта NGSS, насочени към лицата, вземащи решения в областта на образованието.

Свалете препоръките

Победители в конкурса

на проекта Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM (NGSS)

 

 

Радка Георгиева-Гинева

ОУ “Петър Берон” – с. Желю Войвода, община Сливен

Конкурсна работа: план на урок

Конкурсната работа обхваща подробно разработени учебни планове за провеждане на 3 урока по темата „Здравословен начин на живот“ от предметната област Човекът и природата.

Уроците са предназначени за ученици в 4 клас (10-11 год.)

Свалете ресурса

Павлина Симеонова

ДГ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, област Русе

Конкурсна работа: план на урок

Заглавие: Хартията – Как се прави?

Конкурсната работа включва разработка за 3 учебни ситуации с интердисциплинарни връзки от БЕЛ, Околен свят, Изкуства, Математика.

Предназначена е за деца в предучилищна възраст, трета възрастова група – 5-6 годишни

Свалете ресурса

Вероника Гечева

ДГ “Незабравка” – гр. Мизия, област Враца

Конкурсна работа: учебен материал

Тема: Настолна игра за предметна област Математика

Предназначена е за деца в предучилищна възраст, възраст: 5+

Свалете ресурса

Поощрителни награди

(по азбучен ред на първите имена на участниците в конкурса)

От детски градини

 • Александра Козарева, ДГ “Ханс Кристиан Андерсен” – Бургас
 • Величка Ангелова и Радостина Стефанова, ДГ №12 “Радост” – Перник
 • Вярка Рангелова, ДГ 2 “Знаме на мира” – Балчик
 • Галя Ценкова и екип, ДГ “Слънчице” – Козлодуй
 • Детелина Георгиева, ДГ 44 “Валентина Терешкова” – Варна
 • Доника Груева и Емилия Асенова, ДГ „Валентина Терешкова” – Батановци
 • Евгения Тодорова, ДГ “Пинокио” – Русе
 • Ирина Кирова, ДГ 23 „Иглика“ – Варна
 • Кристина Бонева, ДГ 46 “Горска приказка” – Варна
 • Мина Атанасова-Кънчева, ДГ “Мирослава” – Пловдив
 • Надежда Гергова, ДГ 63 Слънце – София
 • Наталия Василева, ДГ ” Ален мак” – Харманли
 • Петя Керемедчиева и Даниела Стефанова, ДГ “Ален мак“ – Горна Оряховица
 • Рая Неделкова, ДГ “Арабела” – Видин
 • Светлана Фидосиева, ДГ “Слънце” – Левски
 • Силвия Иванова, ДГ 17 “Д-р Петър Берон” – Варна

 

От училища

 • Ана Вълчева, СУ “Христо Груев Данов” – Пловдив
 • Весела Димитрова, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- Ловеч
 • Галя Николова, СУ “Димитър Благоев” – Провадия
 • Дарина Стоянова, ОУ “Райно Попович” – Карлово
 • арх. Десислава Стоянова и Николета Петрова, ЧНУ “Селестен Френе” – Бургас
 • Доника Борисова, 4 ОУ ” Проф. Джон Атанасов” – София
 • Донка Христова, ОУ “Христо Смирненски” – Карнобат
 • Калина Даскалова, ОУ “Васил Петлешков” – Пловдив
 • Кремена Георгиева, ОУ “Петко Р. Славейков” – Варна
 • Маргарита Стоилова, ОУ “Любен Каравелов” – Русе
 • Мария Карабалиева, НУ “Алеко Константинов” – Харманли
 • Павлина Димитрова и Пламена Великова, ОУ “Петко Р. Славейков” – Варна

 

Партньори по проекта:

Учебни заведения, които се включиха в проекта:

 • ОУ “Любен Каравелов, гр. Русе

 • Детска градина “Пинокио”, гр. Русе

 • Детска градина “Мирослава”, гр. Пловдив

 • ОУ “Васил Петлешков”, гр. Пловдив

 • ОУ „Алеко Константинов“, гр. Харманли

 • 71 СУ „Пейо Яворов“, с. Казичене (обл. София)

Проектът “Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM” (NGSS) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No 2020-1-TR01-KA201-094463. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.