Проект

Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM

NGSS

 

Проектът NGSS има за цел да популяризира интегрирано изучаване на науки, технологии (STEM) + изкуства в образованието в ранна детска възраст. Проектът ще разработи нов подход, който ще интегрира интерактивни подходи за обучение (напр. драма, учене чрез игра, спорт и др.) и развиването на социалните и емоционалните умения едновременно с когнитивните. Основният фокус ще бъде върху стимулирането и ранното развитие на следните четири умения: комуникация, критично мислене, сътрудничество, творчество.

https://ngss.erasmus.site

Цели:

 1. Увеличаване на компетентностите на учителите за ефективно преподаване на концепции в областта на науките и изкуствата на малките деца в ранна детска възраст, така че да се насърчи креативността, критичното мислене и компетентностите за решаване на проблеми;
 2. Повишаване и подхранване на интереса на момичетата към науките, чрез приобщаващи методи на преподаване и отворени образователни ресурси;
 3. Подпомагане на поведенческа промяна при момичетата, за насърчаване на избор на кариера в сферата на науките и технологиите и за намаляване на разликата между участието на половете в тези професионални среди;
 4. Интегриране на образователна стратегия за 21-ви век за изграждане на по-креативни учебни среди в предучилищното и началното образование и за въвеждане на интердисциплинарни подходи за интегрирано обучение по изкуства, науки и технологии в училищната програма.

За кого е подходящ:

 • Детски градини (ДГ);
 • Основни училища (ОУ);
 • Прогимназиална степен (6-12 годишни ученици);

Защо да се включите в проекта:

 1. Обучения за учители (в България);
 2. Предоставяне на учебно съдържание чрез онлайн платформа;
 3. Изграждане на имиджа и авторитета, създаване на конкурентно предимство на партньорските училища / детски градини.
 4. Обмен на добри практики с училища от чужбина (Италия, Румъния, Испания, Франция, Белгия);
 5. Младежка кампания, избор на ученици за участие;
 6. Международен Media Literacy Camp в България през юни 2022 г.;
 7. Гостуване в България на учители от Белгия и др.държави за обучение по медийна грамотност и ГО (март 2022 г.).

Партньори по проекта:

 • Център за творческо обучение – България;
 • Областна дирекция на образованието в район Юскюдар (Истанбул) – апликант;
 • Център за обучение на учители в Паневежис – Литва;
 • Данмар Компютри – Полша;
 • Университета в Крит – Гърция;
 • Университета на Валахия в Търговище – Румъния;
 • Училища Бахчешехир (Акционерно дружество) – Турция.

Училища/ организации, които са се включили
в проекта до сега:

 • ОУ “Любен Каравелов, гр. Русе

 • Детска градина “Пинокио”, гр. Русе

Проектът “Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM” (NGSS) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No 2020-1-TR01-KA201-094463. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.