Предстоящи събития

Обучение на тема "Училище в облака: администриране и управление" ще се проведе в град Варна на 30.11 и 1.12

Обучението ще се проведе на 30 ноември и 1 декември в НАОП “Николай Коперник”, гр. Варна. Насочено е към учители/администратори в училища, които използват или планират да внедряват Google G suite за образованието. По време на обучението ще се разгледа в детайли администраторския панел на G Suite и ще се обърне внимание на различните възможности, които предоставя.

Очакваме Ви!

 

Преминали събития

Семинари "Смислено внедряване на технологии: примери от училищата на бъдещето."

През м. октомври 2018, Центърът за творческо обучение проведе 4 семинара за учители и директори на тема “Смислено внедряване на технологии: примери от училищата на бъдещето.” Семинарите бяха част от проекта “Meaningful Use of Technology”, осъществен с подкрепата на Фондация “Америка за България”.

Вижте повече

Преминало обучение “Инструменти за привлекателно образование”

Център за творческо обучение и Сдружение “Образование без раници” проведоха съвместно обучение по Инструменти за привлекателно образование, одобрено със Заповед №РД09- 1058/25.01.2017 и включено в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Вижте повече

Международен научен лагер за деца Science Camp

Център за творческо обучение проведе международен научен лагер Science Camp в периода 2 – 8 юли 2018 година в с. Кранево. В Science Camp освен България взеха участие още младежи от Чехия, Финландия, Турция, Италия на възраст между 13 до 17 години.

Вижте повече