Одобрено със заповед
№РД 09-141/22.01.2020г.
“Виртуална и добавена реалност в учебна среда” е програма, която дава възможност на учебния процес по всеки предмет и за всяка възраст да прекрачи отвъд границите на класната стая. Програмата е разработена от експерти в областта на образователните технологии, съобразена е с учебния процес в българските училища, базирана е на използването на приложението Google експедиции и е достъпна през Google профил.

В обучението се разглеждат виртуална реалност, добавена реалност, създаване на експедиция с Tour Creator, съхраняване и редактиране на експедиции в Poly и публикуване на обиколка в Google Експедиции.

ОПИСАНИЕ:

Подчертава се важността от сътрудничество и работа в екип, междупредметни връзки и проектно-базираното обучение. Обучението предоставя възможност да се използват повече от 1150 експедиции в цял свят, подходящи за учебни часове и извънкласни занятия за ученици от предучилищна възраст до 12 клас.

Продължителност: 16 акад. часа;

Квалификационен кредит: 1;

Максимален брой участници в група: 20

Място на провеждане: В учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение

Цена за индивидуален участник в смесена група: 120 лв. с ДДС;

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити;