Център за творческо обучение

От 2008г. насам Център за творческо обучение (ЦТО) активно работи в областта на образователната трансформация, за позитивна промяна в българската образователна среда чрез внедряване на персонализирани технологични решения за образователни институции, авторски обучения за учители и младежки дейности.

Мисия на Центъра е подобряване на цялостната образователна среда в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти.

Повече от 10 години обучения

Обучения за учители и директори, одобрени от МОН

Екипът ни е съставен от експерти в областта на образованието и образователните технологии. Непрестанно търсим и споделяме световен опит, за да подкрепим качествената промяна на българското образование.

училища в облака

обучени учители

деца и младежи в Space Camp

училища с паралелки 1:1

Google сертифицирани учители

Запознайте се с нашия екИп

Александър Ангелов

Александър Ангелов

Управител

Управител на Център за творческо обучение и най-вече отдаден на иновациите и развиването на нови партньорства и проекти. Google сертифициран иноватор и член на комисията за иновативни училища към Министерство на образованието и науката.

email: a.angelov@cct.bg

Рени Димова

Ръководител проекти

Председател на управителния съвет и ръководител проекти към Сдружение “Център за творческо обучение”. Спомене ли се думата “проект” – Рени има думата.

email: r.dimova@cct.bg

Венета Михайлова

Директор административни и финансови дейности

Участва в планирането, бюджетирането и отчитането на всички бизнес процеси и проекти на организацията. Отговаря за административния екип, финансовите и ивестиционни дейности. Вярва, че комфорта в професионален план на всеки един член от екипа е залог за още по-големи успехи.

email: v.mihaylova@cct.bg

Габриела Иванова

Търговски директор

Създава, оптимизира и контролира бизнес процесите в организацията. Има предприемачески дух и лидерски умения, управлява и оптимизира работата на специалистите бизнес развитие. Цел и мотивация в работата й е да насърчи и разшири търговската дейност на компанията за постигане на устойчив растеж.

email: g.ivanova@cct.bg

Весела Русева

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР ГР. ПЛОВДИВ

Весела координира и подпомага осъществяването на дейностите и проектите на Центъра на територията на община Пловдив. Води обучения “Въведение” и “Общуване и организация” от цикъла “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: v.ruseva@cct.bg

Елисавета Якимова

Маркетинг мениджър

Ръководи отдел Маркетинг и дейностите на Центъра във Варна и региона. Провежда обучения по програмата “Училище в облака” и е сертифициран Google трейнър.

email: e.jakimova@cct.bg

Меглена Мишева

Мениджър бизнес развитие за LEGO® Education

Мениджър бизнес развитие LEGO® Education. Ролята й е да спомогне за развитието на бизнес дейността на Центъра в направление LEGO® Education в контекста на подобряване на частния и публичния образователен сектор в България.

email: m.misheva@cct.bg

Станислава Долапчиева

Мениджър „Облачни услуги“

Ръководител на проектите и обучителните програми на Центъра за внедряване на Google Workspace за образованието. Тя е и Google иноватор.

email: s.dolapchieva@cct.bg

Биляна Георгиева

Експерт стопански дейности

Биляна се занимава с административни въпроси. Основната й работа е свързана със съставянето и отчитането на оперативните документи свързани с персонала и дейността на фирмата.

email: b.georgieva@cct.bg

Галина Миланова

Специалист административни дейности

Дипломиран магистър в областта на компютърната техника и технологии. Организирана, любознателна и отговорна. Дългогодишен опит натрупан от организатор на офис, графичен дизайнер, организатор-реклама, администратор на електронна платформа.

email: g.milanova@cct.bg

Панка Вълева

Експерт бизнес развитие

Нейна задача е да направи достъпни най-съвременните технологични средства в класните стаи на всяко българско училище. Тя търси и намира решения за предизвикателствата, пред които е изправена образователната институция и оформя съвместни дейности за решаване и постигане на целите.

email: p.valeva@cct.bg

Станислав Христов

Експерт бизнес развитие

Проактивно изучава, описва и внедрява опит и знание, получени чрез проекти и
партньори на Център за творческо обучение. Той участва във всички етапи на
изпълнението на проектите.

email: s.hristov@cct.bg

Васил Петров

Специалист бизнес развитие профил LEGO® Education

Като част от екипа на LEGO® Education, има за цел да създава нови партньорства и ще спомага за
осъществяването на връзката между потребностите на клиентите и предлаганите решения от
Центъра.

email: v.petrov@cct.bg

Валентина Венкова

Експерт внедряване на LEGO® Education

Валентина ще Ви помогне да изберете и внедрите най-подходящия продукт на LEGO® Education във Вашата организация, съобразно конкретните Ви нужди и цели. Тя отговаря за свързаните с това обучения, развитието на учебните ресурси LEGO® Education и активно си взаимодейства с образователни специалисти.

email: v.venkova@cct.bg

Виктория Кунева

Специалист бизнес развитие

Вики познава отлично всички продукти и услуги на Центъра. Тя ще ви запознае с интересни образователни решения и да ви насочи към най-подходящите за вас или вашата организация.

email: v.kuneva@cct.bg

Надежда Коцева

Специалист “Програми за професионално развитие”

Надя подкрепя и развива връзката на експертите – обучители към Центъра. Грижи се за програмите за професионално развитие и специфичните обучения за екипи. Координира академията за трейнери на Центъра.

email: n.kotseva@cct.bg

Иван Петров

Технически ръководител “Облачни услуги”

Гуру е в администрирането и управлението на Google Workspace и разследването и издирването на отдавна загубени домейни, неймсървъри, сайтове и хостинги. Провежда обучението “Училище в облака: администиране и управление”.

email: i.petrov@cct.bg

Евгени Шипочинов

Специалист техническа поддръжка

Занимава се с Google Workspace администриране и всичко свързано с облачната платформа.

email: e.shipochinov@cct.bg

Петя Видолова

Специалист “Маркетинг”

Като част от екипа на Центъра, тя работи по осъществяването на цялостния пакет от маркетинг активности свързани с популяризирането на дейностите му. Участва в организирането на събития и пише статии за блога.

email: p.vidolova@cct.bg

Мирослава Димитрова

Специалист направление “Младежки програми”

Вярва в градивната промяна към по-добро, чрез развитие на знания и умения в учащите. Отговаря за младежките програми към Центъра: Space Camp Turkey и Science Camp.

email: m.dimitrova@cct.bg

Миглена Савова

Специалист логистика и обслужване на продажбите

Планира и организира оптимално доставката на продуктовото портфолио.
Предоставя информация и оказва съдействие на клиентите относно продуктите от електронните ни магазини.

email: m.savova@cct.bg

Емилия Ганева

Координатор Обучения

Ключова роля в осъществяването и развитието на обученията от портфолиото на Центъра. Свързващото звено между експерти-обучители, проектите и програмите на партньорите на Център за творческо обучение.

email: e.ganeva@cct.bg

Силвия Дечева

Специалист бизнес развитие

Свързващо звено между нуждите на партньорите и широката гама от образователни продукти и ресурси на “Център за творческо обучение”. В работата си Силвия ще използва своята суперсила – изслушване и търсене на обратна връзка от клиенти и колеги за подобряване на дейността си и бързо намиране на решения.

email: s.decheva@cct.bg

Светлана Василева

Графичен и web дизайнер

Помага за визуалното представяне на дейностите на Центъра. Прилага креативно мислене за решаване на творчески предизвикателства.

email: s.vasileva@cct.bg

Мария Зашева

Продуктов мениджър и Портфолио

Мария е свързващото звено между корпоративните партньори, продуктовото портфолио, екипът на Центъра и клиентите. Съвместно с екипа, тя работи за развитието на организацията.

email: m.zasheva@cct.bg

Теодора Банкова

Специалист “Грижа за клиента”

Теди се фокусира в изграждане и развиване на взаимоотношения с клиентите, като положителна нагласа, максимална удовлетвореност и използването на иновативни решения.

email: t.bankova@cct.bg

Галя Атанасова

Административен специалист “Обучения и образователни програми”

Като част от екипа на Центъра, тя отговаря за качественото изпълнение на административните дейности в направление „Обучения и образователни програми“. Има дългогодишен професионален опит натрупан в сферите образование и социални дейности.

email: g.atanasova@cct.bg

Елван Салиева

Специалист продажби

Свързва експертизата на Центъра с предизвикателствата на партньорите, старае се да прави достъпни най-съвременните технологични средства и всички училища да бъдат в облака, за да има една по-интересна, достъпна и развиваща уменията образователна система.

email: e.salieva@cct.bg

Розалия Радева

Координатор проекти

Като координатор проекти Рози осъществявя връзката между бизнес
дейностите на “Център за творческо обучение “ и проектите на
организацията с нестопанска цел “Сдружение Център за творческо
обучение”.

email: r.radeva@cct.bg

Димитър Цветанов

Специалист “Логистика и обслужване на продажбите”

Организира, координира и проследява качеството и навременното обслужване на направените поръчки от нашите клиенти и партньори.

email: d.tsvetanov@cct.bg