Проект

MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване

MakIN Teach

 

Партньорите в проекта MakINTeach (MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices) споделят виждането, че един от големите проблеми в средното образование е твърде теоретичното поднасяне на учебното съдържание, което отблъсква учениците и води до тяхното преждевременно отпадане от училище. Този проект предоставя практическо и иновативно решение на този проблем като споделя методите и технологиите на творческите центрове (maker spaces).

Цели:

 • Да популяризира подхода на творческите центрове (makerspaces, fablab) като съвместна работа по проекти, конструиране, изработка на прототипи чрез 3D принтери,CNС машини, лазерни резачи и др. за стимулиране на творческия потенциал у деца и възрастни;
 • Да покаже чрез международно обучение на учители как дейностите в един творчески център могат успешно да се преплетат с и да обогатят образователния процес в училище;
 • Да се изработи електронен наръчник с практическа информация и проекти, реализирани по време на обученията.

Резултати:

В него ще намерите полезна информация за различните технологии и машини за прототипиране, както и реализираните проекти, които може да приложите, от обученията в творческите центрове в Барселона и Бергамо.

За кого е подходящ:

 • Гимназии с 3D принтери,CNС машини, лазерни резачи и др. подобни технологии;
 • Гимназии, които искат да развиват практическо и иновативно образование;
 • Гимназии със STEM център.

В МГ “Акад. Кирил Попов”, Пловдив като част от дипломен проект е изработен прототип на мрежово свързан светлинен часовник:

В 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, гр. София са изработили модели на 3D принтер за часовете по биология:

Дейности

През 2019 година се проведе първото международно обучение на учители в Бергамо, Италия с партньорството на творческия център Fablab Bergamo. 15 учители от 5 европейски държави се запознаха с Движението на създателите (Maker Movement) и си сътрудничаха в изработката на дизайн за специфични артефакти, които да улеснят и вдъхновят преподаването на теоретични предмети.

През 2021 се проведе второто международно обучение на учители в Барселона, Испания с домакин творческия център MakerConvent in Barcelona . Учителите се запознаха с програмируеми платки (Arduino, Micro:Bit, Makey Makey) и тяхното приложение, конструираха заедно 3D принтер и посетиха държавна гимназия, където успешно се прилагат тези технологии.

Домакин на третото и последно международно обучение през 2022 отново беше FabLab в Бергамо, Италия. Освен учители, участваха и ученици от всяка партньорска държава. Заедно създадоха проекти, които да демонстрират приложението на технологиите за прототипиране в обучението по точни и хуманитарни науки.

Училища, които се включиха в проекта:

 • МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив

 • ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил

 • ОУ ” Христо Ботев”, гр. Ахелой

 • 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, гр. София

 • 81 СУ “Виктор Юго”, гр. София

 • ПГКМКС, гр. Варна

Проектът “MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване” (MakIN Teach) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No 2019-1-IT02-KA201-062448. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.