Проект

MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване

MakIN Teach

 

Партньорите в проекта MakINTeach(MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices) споделят виждането, че мисията на учителите е да
подкрепят учениците в техния път на израстване, образование и пълноценно включване в съвременното общество. Във всички страни-партньори в този проект, сред проблемите в средното образование са твърде теоретичното поднасяне на учебното съдържание и преждевременното отпадане на младежите от училище.

Цели:

 • Да изпратим учители за участие в поне 1 обучение в чужбина;
 • Обучения за учители;
 • Свързване с колеги от други държави и възможности за потенциално сътрудничество(Италия, Испания, Естония, България).

За кого е подходящ:

 • Гимназии:
  * Училища със STEM центрове;
  * Подходящ за дейности свързани и с проект Intel Skills for Innovation;

Дейности:

 • Обучения за учители;
 • 2 мобилности и обучения за учители в Барселона (октомври 2021) и в Талин (март 2022);
 • В Талин се планира да има и мобилност на ученици;

Партньори по проекта:

 • Сдружение „Център за творческо обучение“ – България;
 • AFP Patronato San Vincenzo – Италия;
 • Instituto De Educación Secundaria Juan Ciudad Duarte – Испания;
 • Талинската политехническа гимназия – Естония;
 • Транзитни проекти – Испания.

Училища/ организации, които са се включили
в проекта до сега:

 • МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив

 • ПМГ “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил

 • ОУ ” Христо Ботев”, гр. Ахелой

 • 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин”, гр. София

Проектът “MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване” (MakIN Teach) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No 2019-1-IT02-KA201-062448. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.