MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices – MakIN Teach

MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices – MakIN Teach

Проект MakerSpaces за иновации в практиките на преподаване MakIN Teach   Партньорите в проекта MakINTeach (MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices) споделят виждането, че един от големите проблеми в средното образование е твърде теоретичното поднасяне на...
Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация – YDML

Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация – YDML

Проект Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация (YDML)   Проектът YDML предоставя подкрепа на учащи и преподаватели в овладяването на умения за безопасна навигация и уверено използване на цифровите технологии.  Цели: Разработване на...
Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности – SEEVAL

Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности – SEEVAL

Проект Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности SEEVAL   Проектът SEEVAL има за цел да подготви обучителен курс и протоколи за действие за цялостен училищен подход в прилагането на социалното и емоционалното образование...
Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата – RAINBOW

Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата – RAINBOW

Проект Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата RAINBOW Проект RAINBOW – Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата Има за цел да насърчи социалното включване и изграждането на положителни ценности чрез въвеждане на...