Проект

Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата

RAINBOW

Център за творческо обучение в качеството си на партньор по проект RAIN.BOW: “Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата”, има удоволствието да покани Вас и Ваши колеги за участие в международна конференция с тема “Европейските ценности в образованието”, която ще се проведе на 28.09.2022 г.  в гр. Брюксел, Белгия.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ МЕДИЕН ПРОДУКТ:

1. Миглена Недялкова, Деница Панчева, Михаела Драшкова от музикален клас към ЦПЛР – Детски комплекс “Йовко Йовков”, Севлиево с ръководител: Николай Михайлов 

Видеоклип: “Hate” (Омраза)

2. Василена Вълева от СУ “Христо Ботев”, Карнобат; ментор: Димитрина Равалиева

Подкаст

3. Румяна Иванова от ПГРЕ „Г.С.Раковски“, Бургас и Антония Митева от ППМГ „Акад. Обрешков“, Бургас, ментор: Грета Стоянова, медиен специалист: Лалка Димитрова

Постер: An untold story of the power of the human spirit (Неразказана история за силата на човешкия дух)

 4. Ивайла Иванова, от СУ “Асен Златаров”, гр.  Шабла, ментор: Йорданка Атанасова, ИТ & Икономика

Постер: RAIN.BOW (Дъга)

5. Виктор Стойков, от СУ „Св. Константин Кирил Философ“, Русе; ментор: Йорданка Цанкова

Постер: My identity (Моята идентичност)

 

Видеоклип: “Hate” (Омраза)

Миглена Недялкова, Деница Панчева, Михаела Драшкова

Подкаст

Василена Вълева

Постер: Неразказана история за силата на човешкия дух

Румяна Иванова, Антония Митева

Постер:

RAIN.BOW (Дъга)

Ивайла Иванова

Постер:

My identity (Моята идентичност)

Виктор Стойков

КОНКУРСЪТ ЗА МЛАДЕЖКИ МЕДИЕН ПРОДУКТ ПРИКЛЮЧИ!

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Ако сте на възраст между 14 и 19 години сте поканени да участвате в конкурса за медиен продукт, на тема: ”Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата”

Участието може да бъде индивидуално или в екип от 2-ма или 3-ма участници. Сътрудничеството с учители и медийни ментори се насърчава.

КАК ДА УЧАСТВАTE?

Създайте медиен продукт по темата на конкурса: “Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата” . Този продукт може да е плакат, колаж, инфографика, лого, видео, подкаст, песен
Съдържанието на медийния продукт трябва да отговаря на темата на конкурса и да предава значимо послание.

НАГРАДАТА!

Участие в международен младежки медиен лагер на тема “Европейски ценности” заедно с участници от Испания, Италия, Румъния, Белгия и Франция.

Право на спонсорирано участие в летния лагер ще имат и менторите на младежите (учители / медийни специалисти).

Лагерът ще се проведе във Варна от 3 до 9 юли 2022 г. 

Научете повече

 

Проект RAINBOW – Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата

Има за цел да насърчи социалното включване и изграждането на положителни ценности чрез въвеждане на методи от неформално обучение в училищното образование. Проектът ще създаде хетерогенна общност, която ще бъде обучена да провежда позитивни кампании и да насърчава съпричастността и
разбирането.

https://www.rainboweurope.eu

Цели:

1. Създаване на квалификационна програма за учители по медийна грамотност и гражданско образование;

2. Въвеждане на неформални методи в училищното образование;

3. Събиране на учебно съдържание по темата;

За кого е подходящ проектът RAINBOW

 

 • Училища с гимназиална степен, включително такива, работещи по модел 1:1!

Дейности:

 • Обучения за учители;
 • Имплементации на дейности в училищата;
 • Обмен на добри практики с училища от чужбина (Италия, Румъния, Испания, Франция, Белгия);
 • Младежка кампания, избор на ученици за Международен Media Literacy Camp в България през юни 2022 г.;
 • Гостуване в България на учители от Белгия и др.държави за обучение по медийна грамотност (март 2022 г.).

Партньори по проекта:

 

 • Партньор за България – Център за творческо обучение;
 • Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo – Италия;
 • La Ligue de L’Enseignement – Франция;
 • University of Valahia in Targoviste (UVT) – Румъния;
 • Associació per a la creació d’estudis i projectes socials (CEPS Projectes Socials) – Испания;
 • Catholic Education Flanders – Белгия;
 • National Centre for Salesian Works – Vocational Education and Training Centres (CNOS-FAP) – Италия;

Училища/ организации, които са се включили
в проекта до сега:

 • 44 СУ „Неофит Бозвели“ – София
 • ППМГ “Акад. Никола Обрешков” – Бургас
 • СУ „Христо Ботев“ – Карнобат
 • 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ – София
 • 51 СУ „Елисавета Багряна“ – София
 • ЕГ „Пейо Яворов“ – Силистра
 • ПГМЕТ “Ген. Иван Бъчваров” – Севлиево
 • СУ „Асен Златаров“ – Шабла
 • Детски комплекс “Йовко Йовков” – Севлиево
 • ЕГ „Иван Вазов“ – Пловдив
 • СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ – Русе
 • 73 СУ „Владислав Граматик“ – София
 • СГСАГ „Христо Ботев“ – София
 • ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил
 • СУ „П.К. Яворов“ – Пловдив
 • ПГРЕ “Георги Стойков Раковски” – Бургас
Проектът “Свързани срещу нетолерантността. Виртуални мостове в мрежата” (RAINBOW) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, реф. No 612131-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.