Проект

Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация (YDML)

 

Проектът YDML предоставя подкрепа на учащи и преподаватели в овладяването на умения за безопасна навигация и уверено използване на цифровите технологии. 

Цели:

  1. Разработване на учебни сценарии за развиване на ДМ умения;
  2. Разработване на програма за обучители по ДМ грамотност;
  3. Международен обмен на практики.

Резултатите от проекта, както и допълнителни ресурси за ДМ грамотност може да видите тук:

Дейности

Международен семинар в Кейптаун, Южна Африка

Между 29ти февруари и 8ми март 2020 се проведе първото международно събитие по проекта, на което партньорите представиха резултатите от проучванията за нивото на ДМ грамотност сред младежите в своите страни, както и обсъдиха идеи за урочните сценарии. 

Интересна част от мобилността беше посещението на две училища в градовете Стеленбош и Клапмутс, където гостите се запознаха с местния подход към дигитално ограмотяване на децата.

Обучение по ДМГ в Прага, Чехия

Обучители от петте страни партньори по проекта YDML обединиха своя ентусиазъм и вдъхновяваща сила във втората международна мобилност, която се проведе в Прага (Чехия) между 13 и 17 юни 2022 г.

Сесиите се проведоха в Смичовската техническа гимназия, която е специализирана в информационни технологии, киберсигурност, роботика, интернет на нещата, мултимедия и други съвременни дисциплини. Целта на обучението беше да предостави възможност на обучителите да тестват с младите хора различни сценарии за обучение в областта на дигиталната медийна грамотност. Сред представените теми бяха неприкосновеност на лични данни, влияние на стереотипи при проверка на факти, влияние на технологиите върху здравето и други.

Обучение по ДМГ в Пловдив, България

Третата и последна международна мобилност по проект YDML се проведе от 19 до 23 септември 2022 г. в Пловдив, България. Домакин на събитието беше Център за творческо обучение, координатор на проекта. 37 преподаватели и обучители от всичките 5 страни-партньори участваха в сесии, посветени на различни теми от сферата на дигиталната медийна грамотност, като дигитална гора и силата на инфлуенсърите. Основната цел на обучението беше да се разработи повече съдържанието на програмата за обучение по дигитална медийна грамотност. Като част от мобилността участниците имаха възможност да посетят Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии в Пловдив (ПХТТ), която е първото професионално училище в България със статут на Google референтно училище (GRS). Експертите по обучение от партньора на Южна Африка CloudEdu ангажираха ученици от ПГХТТ в семинари за кибертормоз и дигитални зависимости.

Партньори по проекта:

Проектът “Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация” (YDML) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No 608788-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.