Проект

Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация

YDML

 

Проектът YDML има за цел да осигури подкрепа на младежките работници, които се ангажират с развиване на уменията и компетентностите на младежите в областта на цифровата медийна грамотност.

В глобалния стремеж към повишена цифрова медийна грамотност, както учащите, така и преподавателите се нуждаят от подкрепа за овладяване на умения за безопасна навигация и уверено използване на цифровите технологии.

Цели:

 1. Рестарт на проекта на 1 ноември 2021;
 2. Набиране на образователно съдържание по медийна грамотност – 5 учебни проекта с цел адаптиране и превод на английски;
 3. Предстои мобилност в Прага и гостуване на учители в България – международен обмен на добри практики;

За кого е подходящ:

 • Гимназии:
  *Проектът е насочен към прогимназиална и гимназиална степен;

Дейности:

 • Имплементации на дейности в училищата;
 • Обмен на добри практики с училища от чужбина (България, Чехия, Италия, Словения и Южна Африка);
 • Набиране на учебно съдържание;
 • Участие на представител(и) на училището в срещи с международния екип на проекта в България (2022 г.)

Партньори по проекта:

 • Сдружение „Център за творческо обучение“, София – България;
 • Асоциация за професионално обучение на Патронат „Сан Винченцо“, Бергамо – Италия;
 • Социална академия, Любляна – Словения;
 • Смичовска средна професионална гимназия, Прага – Чешка Република;
 • Облачни образователни решения, Кейптаун – Република Южна Африка;
Проектът “Дигитална медийна грамотност за младежка заетост и социална реализация” (YDML) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No 608788-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA2-CBY-ACPALA. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.