Проект

Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности

SEEVAL

 

Проектът SEEVAL има за цел да подготви обучителен курс и протоколи за действие за цялостен училищен подход в прилагането на социалното и емоционалното образование (SEE). Образователните практики за социално и емоционално обучение(СЕО) ще бъдат събирани и споделяни за по-нататъшно използване като свободно достъпни отворени образователни ресурси за подпомагане на преподавателите с педагогически и дидактически инструменти за справяне с развитието на уменията на учениците за самоуправление, самоосъзнаване, социална информираност, отговорно решение създаване, отношения и ценности.

https://seeval-project.eu

Цели:

1. Изграждане и тестване на модел за Цялостен училищен подход към социалното и емоционално обучение в училище;

2. Моделът се основава на концептуални рамки, разработени в САЩ и в ЕС;

3. Предоставяне на учебно съдържание и методика за работа за социално и емоционално образование;

За кого е подходящ:

 • ОУ:
  * Подходящ е за училища с всякакъв профил;
 • Гимназии:
  *Проектът е насочен към прогимназиална и гимназиална степен, но моделът ще е приложим към цялото училище, вкл. началната степен;
  * Съвместим е с 1:1 / SAMR в частта modification & redefinition.

Дейности:

 • Обучения за учители;
 • Имплементации на дейности в училищата;
 • Обмен на добри практики с училища от чужбина (Италия, Румъния, Гърция, Малта) + eTwinning;
 • Международна конференция по проекта, която ще бъде организирана от Център за творческо обучение;
 • Проект за иновация със СЕО >>> училището може да кандидатства за иновация по НП на МОН.

Партньори по проекта:

 • Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, Тракийски университет– България;
 • Център за творческо обучение – България;
 • Universita’ CA’ Foscari Venezia – Италия;
 • Universita TA’ Malta – Малта;
 • Световна университетска служба – Австрийски комитет – Австрия;
 • Action Synergy SA – Гърция;
 • Национален център за политика и оценка в образованието – Румъния;

Училища/ организации, които са се включили
в проекта до сега:

 • НУ “Цани Гинчев”, гр. Лясковец;

 • ОУ “Никола Й. Вапцаров”, с. Широка лъка;

 • СУ “Максим Горки”, гр. Стара Загора;

 • ОУ “Стефан Караджа”, гр. Добрич;

 • СУ “Иван Вазов”, гр. Стара Загора;

Проектът Социално и емоционално образование за приобщаващи училища и изграждане на ценности” (SEEVAL) се изпълнява със съдействието на Европейската Комисия по програма Еразъм +, ref. No 612219-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN. Подкрепата на Европейската комисия за реализирането на проекта не представлява одобрение на съдържанието на този сайт и публикуваните в него документи, което отразява гледните точки само на авторите. От Комисията не може да се търси отговорност за всяка употреба на информацията, съдържаща се в сайта.