Практическо обучение за работа с Chromebook

Практическо обучение за работа с Chromebook . Chromebook лесно може да стане верен помощник в учебния и административния процес. Основна цел на обучението е да запознае с ключови функции на Chromebook, така че всеки учител да  започне да използва устройствата уверено...

Chromebook – устройство за учене и преподаване

Одобрено със заповед № РД 09-1472 / 14.07.2021 г. Програмата “Chromebook – устройство за учене и преподаване” е създадена за педагогически специалисти и администратори, които интегрират дигиталните технологии като основен ресурс за осъществяване на учебен процес...