STEM образование с програмата на INTEL “Умения за иновации”

Обучителната програма е насочена към образователни институции, които са започнали дейности по внедряване на програмата „Умения за иновации“. „Умения за иновации“ (Intel® Skills for Innovation Initiative) е разработена от световния лидер в технологиите Intel® в отговор...

Практическо обучение за работа с Chromebook

Практическо обучение за работа с Chromebook . Chromebook лесно може да стане верен помощник в учебния и административния процес. Основна цел на обучението е да запознае с ключови функции на Chromebook, така че всеки учител да  започне да използва устройствата уверено...

Chromebook – устройство за учене и преподаване

Одобрено със заповед № РД 09-1472 / 14.07.2021 г. Програмата “Chromebook – устройство за учене и преподаване” е създадена за педагогически специалисти и администратори, които интегрират дигиталните технологии като основен ресурс за осъществяване на учебен процес...

Организация на учебния процес по модел 1:1

Одобрено със заповед № РД 09-174/21.01.2021г. 1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител разполага с лично електронно устройство за учене, което замества учебниците и значителна част от учебните помагала. Моделът...

Инструменти за привлекателно образование

Одобрено със заповед № РД 09-1058 / 25.01.2017г. “Инструменти за привлекателно образование” е програма, която представя набор от най-нови технологии, платформи и софтуерни продукти в помощ на учителя и учениците по всеки предмет и за всяка възраст. Програмата е...