Виртуална и добавена реалност в учебна среда

Одобрено със заповед №РД 09-141/22.01.2020г. “Виртуална и добавена реалност в учебна среда” е програма, която дава възможност на учебния процес по всеки предмет и за всяка възраст да прекрачи отвъд границите на класната стая. Програмата е разработена от експерти в...

Училище в облака: Администриране и управление

Одобрено със заповед №РД 09-1052/25.01.2017г. Програма “Училище в облака: администриране и управление” е създадена, за да обучи администраторите на Google Workspace for Education Fundamentals (Google приложения за образованието). В администрирането на платформата се...

Училище в облака: Създаване на съдържание

Одобрено със заповед №РД 09-1054/25.01.2017г. Програма “Училище в облака: Създаване на съдържание” е създадена за учители и други специалисти, които имат увереност в използването на електронни приложения и искат да придобият знания и умения за разработване и...

Училище в облака: Общуване и организация

Одобрено със заповед №РД 09-1055/25.01.2017г. Програма “Училище в облака: Общуване и организация” разглежда възможностите на конкретни приложения в образователна среда: използване на електронна поща в собствен домейн; организиране на работни файлове и лично хранилище...

Училище в облака: Въведение

Одобрено със заповед №РД 09-1051/25.01.2017г. Програма “Училище в облака: Въведение” е създадена, за да запознае учители и директори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглежда конкретно платформата Google Workspace for Education...

Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education

Одобрено със заповед № РД 09-1787/18.08.2020 г. Програмата е предназначена за учители от ранен, начален и прогимназиален етап, с фокус върху разнообразни практически занятия с учебните материали на LEGO®Education. Акцентът се поставя върху: решения, представящи...