Училище в облака

Училище в облака: Въведение

Одобрена със заповед №РД09-1051/25.01.2017г.

Програма “Училище в облака: въведение” е създадена, за да запознае учители и директори на училища с възможностите на платформите в облака. В програмата се разглеждат конкретно платформите G Suite (Google приложения за образованието) и Office 365 и тяхното приложение в учебния процес и управлението на едно училище. Платформите са безплатни за българските училища и за да имат реална полза, са нужни планиране и постоянство. По време на  обучителната програма обучаемите ще добият конкретни знания и умения, за да могат по-лесно да внедрят G Suite, Офис 365 или друга платформа. В занятията се разглеждат приложението на платформите, техническите изисквания и конкретни училищни казуси. За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър, таблет и/или мобилно устройство.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 120 лв. с ДДС
Цена за група: 2100лв. с ДДС
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*

Училище в облака: Общуване и организация

Одобрена със заповед №РД09-1055/25.01.2017г.

Програма “Училище в облака: общуване и организация” разглежда възможностите на конкретни приложения в образователна среда: използване на електронна поща в собствен домейн; организиране на работни файлове и лично хранилище с документи и презентации; споделяне с колеги; създаване на професионална учебна общност; създаване и управление на групи за електронна кореспонденция (мейлинг групи); създаване на личен електронен календар (с учебна програма, приемно време, участие в събития). Програмата е подходяща за всички учители и специалисти, които имат или предстои да имат профили в училищната платформа. В рамките на програмата се разглеждат казуси, свързани с използването на лични и служебни електронни устройства, защита на личните данни, синхронизирането на електронния профил със смартфон или таблет. Програмата развива технологичните умения на обучаемите като за целта всеки работи с лично устройство. Разглеждат се казуси при общуване с ръководство, институции, колеги, родители и ученици. Специален акцент е поставен върху сигурността и защитата на личните данни.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 120 лв. с ДДС
Цена за група: 2100лв. с ДДС
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*

Училище в облака: Създаване на съдържание

Одобрена със заповед №РД09-1054/25.01.2017г.

Програма “Училище в облака: създаване на съдържание” е създадена за учители и други специалисти, които имат увереност в използването на електронни приложения и искат да придобият знания и умения за разработване и адаптиране на ресурси или учебно съдържание, чрез използване на технологиите. В рамките на обучението се използват реални планове на уроци и занятия, прилагани в класни стаи в България и други държави, като се акцентира на смисленото използване на технологиите, развиването на дигитална компетентност у обучаемите и по-доброто използване на налично оборудване (вкл. лични устройства) на училището или учениците. Занятията са базирани на съдържание от педагогическа, етична и технологична гледна точка; основна методика в програмата е S.A.M.R. моделът (Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition, в превод: заместване, добавяне, модифициране и предефиниране). Програмата акцентира и върху възможностите на електронните приложения за създаване на портфолио за учители и/или ученици по иновативен и достъпен начин. Обучителната програма е подходяща за учители (и училища), които имат достъп до технологии и искат да създават иновации, да развиват нови практики и да създават привлекателен образователен процес и среда за своите ученици и колеги.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 120 лв. с ДДС
Цена за група: 2100лв. с ДДС
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*

Училище в облака: Администриране и управление

Одобрена със заповед №РД09-1052/25.01.2017г.

Програма “Училище в облака: администриране и управление” е създадена, за да обучи администраторите на G Suite (Google приложения за образованието) и Office 365. Разглеждат се добри практики в управлението на платформата в рамките на училището и се предоставя възможност за работа с готови шаблони на документи изцяло на български език. В администрирането на платформата се включват следните дейности: създаване на профили на учители, ръководство и ученици; управление на пароли, настройки за език, интеграция на мобилни устройства, създаване на структура на хранилището на файлове, задължителна и препоръчителна документация за използване на платформата; особености при внедряването на устройства (смартфони, таблети, лаптопи) за всеки ученик или учител; сигурност, управление на лични данни, протокол на общуване и споделяне, настройка на достъпа до приложенията от различните целеви групи и мотивирането им за използване на приложенията.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 120 лв. с ДДС
Цена за група: 2100лв. с ДДС
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*