Работилница за иновативни образователни практики

Одобрена със заповед № РД09-326 / 16.01.2019

Какви иновативни подходи използват училищата по света? Как да извлечем най-доброто от опита на колеги и да го приложим в нашия клас или училище? Какво прави една образователна практика успешна? Как да мотивираме учениците да се развиват и да постигат високи резултати? Как да изградим подкрепяща училищна общност?

По време на работилницата заедно ще търсим отговори на тези въпроси под формата на лекции, дискусии и упражнения, с използването на инструменти за оценка на възможностите дадена практика да бъде приложима и полезна в българската образователна среда и в конкретните условия на образователните институции, чиито представители участват в обучението.

Участниците ще придобият знания за различни успешни, вече приложени в практиката подходи за подобряване на учебния процес, учебната среда и общност – запознавайки се с примери от Финландия до Япония. Участниците ще се научат да използват SWOT модел на оценка на прилагането на нови образователни практики (анализ на: плюсове, минуси, възможности и опасности).

За пълноценното участие в програмата, обучаемите следва да имат достъп до интернет, компютър, таблет и/или мобилно устройство.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1 
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 120 лв. с ДДС
Цена за група: по договаряне

За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*