Дизайн и внедряване на ИКТ

Одобрена със заповед № РД 09-2802 /17.07.2017

Закупването на ИКТ е много малка част от внедряването на технологии. За да бъде съвременно едно училище, е нужно внимателно планиране – стратегическо и оперативно. В програмата се разглеждат следните теми: как се въвежда и използва “облак” в училище; как се защитава информацията на училището, вкл. какви мерки трябва да се вземат, за да бъдат спазени процедурите на управление на личните данни (по електронен път); как да се оптимизират разходите за закупуване и поддръжка на ИКТ; как да се подобри имиджът на училището чрез интелигентно въвеждане на ИКТ; какви са добрите практики при въвеждане на ИКТ в учебните и административните процеси; как да се изгради училищна мрежа; как да се подобори технологичната култура и увереност на ръководството, учителите и учениците; добри лидерски практики при изпълнение на технологичната стратегия на училището. Програмата е вдъхновена от най-добър опит за внедряване на технологии в училища в САЩ, Финландия, Руската Федерация, България, Унгария и др. държави. Програмата е базирана на 100% реални примери от практиката и е в съответствие с действащите национални програми и национални стратегии в частта им за внедряване на ИКТ в образованието.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 100 лв. с ДДС
Цена за група: 1800лв. с ДДС
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*