Работа с интерактивна дъска и създаване на мултимедийни презентации

Одобрена със заповед № РД09-202/02.02.2019

С настоящото обучение се представя набор от ресурси, инструменти и похвати, чрез които презентациите и интеракцията с ученици да станат по-зрели и успешни. Разглеждат се някои от най-успешните платформи за създаване на презентации: Sway, Prezi, Google Slides и в подробност се разглеждат възможностите на интерактивните дъски. Интерактивните дъски присъстват в много учебни заведения, но не навсякъде се използват оптимално. Някои от причините за това са: (1) липса на готови практики, (2) липса на адаптирано съдържание, (3) недостатъчни технически умения (4) липсваща инфраструктура и/или условия. По време на обучението с участниците ще бъдат споделени практики и съвети, чрез които ще могат лесно да подготвят занятия с интерактивна дъска по всички учебни предмети. В програмата се набляга на теми като: създаване, съхранение и споделяне на презентации и учебни ресурси; намаляване на времето за подготовка на една презентация, създаване на презентации с участието на няколко класни стаи или класа, дори от различни локации. Участниците ще надградят уменията си за създаване и развитие на презентацията, задаване на домашна работа, ориентирана към съдържанието, а не към техническото изпълнение.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 100 лв. с ДДС
Цена за група: 1800лв. с ДДС
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*