Медийна грамотност в сферата на образованието

Одобрена със заповед № РД 09-2802 / 17.07.2017

В информационно общество развитото критично мислене и медийната грамотност са фундаментални умения, тъй като улесняват ориентацията в информационния поток – как да четем новини и да проверяваме информацията зад тях. Обучителна програма „Медийна грамотност в сферата на образованието“ представя на учителите насоки, чрез които те да могат да създават уроци и занятия, развиващи медийната грамотност на учениците, използвайки учебното съдържание. Развиването на медийна грамотност е приоритет на Европейската комисия и е актуална тема за образователни проекти не само в Европа, а и в целия свят. Програмата е разработена от действащи учители, журналисти и образователни експерти, като част от занятията са свързани с: намиране, боравене и анализиране на информация (основно от източници, базирани в интернет), медии и технологии; идентифициране на фалшиви новини; изследване на конкретна тема/проблем и формиране на мнение; формиране гражданска позиция; дебатиране и работа в екип. В обучителната програма се включват модули, които засягат и теми като споделяне на лични данни, сигурност, интернет тормоз, дигитално гражданство и необходими дигитални умения.

Продължителност: 16 акад. часа
Квалификационен кредит: 1
Максимален брой участници в група: 20
Място на провеждане: в учебното заведение или в зала на Център за творческо обучение.
Цена за индивидуален участник: 100 лв. с ДДС
Цена за група: 1800лв. с ДДС
За всеки участник се издава поименно електронно удостоверение със съответния брой квалификационни кредити*