Дизайн и внедряване

Обучението обобщава гледни точки и опит при внедряване на технологии от целия свят. Разработено е от Център за творческо обучение в рамките на програмата Showcase school, която се проведе пилотно в четири български училища. Курсът е предназначен за директори, а заедно с тях, биха могли да се включат помощник директори и учители по ИКТ.

Какво представлява обучението?

Обученито представя българския и чуждестранен опит от училища, които са внедрили нови технологии в учебния процес. В Европа има над 1000 проекта за внедряване на лаптопи, таблети или друга техника в учебния процес, като резултатите от тях варират от изключително успешни до незадоволителни. По време на обучението ще научите за:

  • Силните и слабите страни на технологиите, защо някои устройства просто остават неизползвани, а парите са похарчени
  • Нуждата от инфраструктура в училище преди да закупим техника
  • Какво означават параметрите на компютъра
  • Обучението на учителите – как да подготвим колектива за внедряване на ИКТ
  • Общуването на родители и заинтересовани страни (РИО, община, ученици)
  • Обмяна на опит между директори на водещи училища от страната

10 астрономически часа в два дни.

Обучението се провежда изнесено в смесени групи с директори от цялата страна.

165 лв. с ДДС за 2 участника от една институция, или 100,00 лв с ДДС за индивидуален участник

В цената е включено: обучение, всички материали за обучението, сертификат, кафе паузи